Thursday, 17 June 2010

Chatham Girl

Den underbara Zara, Chatham Girl, som vi ju har vackra hattar från i butiken, har blivit intervjuad av Etsy, och du kan läsa vad hon hade att säga HÄR.

The very wonderful Zara, of Chatham Girl (whose beautiful hats we stock in the shop), has been interviewed on Etsy, and you can read what she said HERE.

"The Heartbreakingly Beautiful Kathy Fascinator"

No comments:

Post a Comment